W roku akademickim 2011/2012 prowadził będę następujące zajęcia dydaktyczne

Studia I stopnia licencjackie niestacjonarne

1. Wykład dla II roku pt.: Historia Polski XIX w. (do 1918 r.). Zobacz sylabus.
2. Seminarium licencjackie dla II roku z zakresu historii Polski i powszechnej XIX i XX wieku. Zobacz sylabus.

Studia II stopnia magisterskie stacjonarne

1. Kurs II.16. Seminarium magisterskie pt.: Przemiany polityczne i społeczne na ziemiach polskich w XVIII-XIX wieku na tle europejskim. Zobacz sylabus.
2. Kurs I.3.5: Źródłoznawstwo XIX wieku. Zobacz sylabus.
3. Kurs III.3.1.4. Historia stosunków międzynarodowych, wykład pt.: Zmiany na mapie politycznej Europy i świata w XIX wieku. Zobacz sylabus.
4. Kurs III.4.3.3. Regionalistyka, konwersatorium pt.: Społeczeństwo Galicji 1772-1918. Zobacz sylabus.

Studia II stopnia magisterskie niestacjonarne

1. Wykład monograficzny dla II roku pt.: Galicja 1772-1918. Dzieje polityczne i społeczne. Zobacz sylabus, Materiały pomocnicze, Struktura społeczna XIX i XX wieku, Struktura narodowościowa XIX i XX wieku, Konflikt polsko-ukraiński, Galicja polski Piemont..

Studia podyplomowe

1. Konsultacje dyplomowe dla studentów II roku. Zobacz sylabus.