Szanowni Państwo

Serdecznie witam na mojej stronie domowej, na której znajdziecie Państwo podstawowe informacje na temat prowadzonej przeze mnie działalności naukowej. Moje zainteresowania koncentrują się wokół historii społecznej i politycznej XVIII-XX w. ze szczególnym uwzględnieniem następujących problemów:
1. dzieje, struktura społeczna i rola polityczna ziemiaństwa w Galicji
2. dzieje, struktura społeczna i rola polityczna drobnej szlachty w na ziemiach polskich
3. przemiany społeczne i cywilizacyjne na ziemiach polskich w XVIII-XIX w.
4. dzieje oraz modernizacja społeczności małomiasteczkowych i lokalnych w XVIII-XX w.
5. ruchy polityczne na ziemiach polskich w XIX w.
6. przeobrażenia mapy politycznej Europy i świata w XVIII-XIX w.

Krzysztof Ślusarek